Overlijden Achiel Vanden Hove

Discuss all the latest snooker news: main tour, PTC, EPTC, events, tournaments, etc...
User avatar
Anthony
Posts: 298
Joined: 11 Mar 2009, 12:47
Belgium Ranking: 64
Highest Break: 128
Club: Arena
Location: Gent

Overlijden Achiel Vanden Hove

Post by Anthony »

Goeie middag,

Ik verneem vandaag pas het overlijden van Achiel Vanden Hove.

Gisteren heeft de begrafenisplechtigheid plaats gevonden.

Gezien het gewest totaal onwetend was, hebben wij ook de nodige eerbetuiging niet kunnen volbrengen.

Wij wensen dan ook de familie langs deze weg onze innige deelneming te betuigen.

Ik wens ook nog te benadrukken dat Achiel zeker een voorname rol in het gewestbestuur heeft gehad en jaren lang gedreven en met veel enthousiasme zijn taak heeft waargenomen.

Ik zelf heb steeds een enorme waardering voor Achiel gehad, het doet mij dan ook pijn dat ik dit zo diende te weten te komen.

Met groeten

Eddy